Countrymusikens historia

Author: | Posted in Countrymusik No comments

 

När det gäller musikstilar är det få genrer som har en lika lång och rik historia som countrymusiken. Den har inte bara existerat i nästan 100 år som en musikalisk influens, utan den har också fått en ställning som en sorts nationalmusik för USA eftersom texterna i regel har ett patriotiskt eller åtminstone hemkärt budskap. Countrymusiken har också fortsatt att utvecklas in i våra dagar och har gett upphov till många olika undergenrer. Alltifrån progressiv country till honky tonk och rockabilly har sina rötter i den traditionella countrymusiken. Den som vill förstå varför dagens musikaliska landskap ser ut som det gör kan därför hitta nyckeln i countryn.

050423-F-7203T-185 Secretary of Defense Donald H. Rumsfeld joins country music legend Dolly Parton on stage at the Grand Ole Opry during a live broadcast in Nashville, Tenn., on April 23, 2005. Rumsfeld visited Nashville to thank Parton, the Grand Ole Opry, and the American people for their support of U.S. troops. DoD photo by Tech. Sgt. Cherie A. Thurlby, U.S. Air Force. (Released)

Country har länge varit tätt förknippad med en särskild del av USA – södern. Det stämmer att det var här som countryn först uppstod under 1920-talet. Särskilt Atlanta i Georgia var en fertil grogrund för countrymusiken. Fiol var det mest populära instrumentet i staden under den här tiden. Fiddlin’ John Carson var särskilt duktig och har blivit ett namn som finns bevarat i historieböckerna för alltid som revolutionär i genren. Snart hade det skapats flera band som spelade country och stilen påbörjade sin marsch mot att bli en av de populäraste i landet.

Vid den här tiden var det ännu svårt att distribuera musik. Radion hade visserligen uppfunnits, men den fanns inte i var mans hem. När radio och sedermera TV blev standard i hemmen kunde countryn växa explosionsartat. Det ledde till att den inte bara existerade i södern. Den spred sig också till andra delar av USA där nya lyssnare fascinerades av musikstilen. Den nådde också hela vägen till andra kontinenter, särskilt Europa, där det fanns många artister som fann sin inspiration i den genuina amerikanska musikstilen.

I mitten av 1900-talet började countryn bli alltmer mångfacetterad och svårdefinierad. Den utvecklas i ständigt nya riktningar som gjorde att den tog sig allt längre ifrån sina rötter i Atlanta. Här är rockabilly ett bra exempel eftersom den förenade countryn med blues och var en sorts föregångare till rock’n’roll. Där fanns det också en tydlig modeestetik med skinnjacka herr som främsta accessoar. Samtidigt förlorade den klassiska countryn aldrig sin ställning och den fortsatte – och fortsätter – att vara mycket populär.

Add Your Comment

nominal